terms

Политика за поверителност на информацията

При използването на този сайт се счита, че сте прочели и приемате следните условия:

Настоящите Политика за поверителност на информацията и условия за ползване уреждат взаимоотношенията между misscanella.com и всяко физическо лице, наричано за краткост Потребител, посетило сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от misscanella.com.

Настоящата декларация за поверителност на информацията описва действията на сайта misscanella.com по отношение на поверителността и обяснява начина на събиране и използване на информацията.

Събиране на лична информация

misscanella.com не събира лични данни от потребители, освен ако потребителите не предоставят доброволно тези данни. misscanella.com не изисква информация за посетителите от други източници, например от публични регистри и институции и/или частни организации.

Вие имате достъп до уебсайта misscanella.com и можете да го разглеждате, без да разкривате личните си данни. Bъзможно е уеб сървърите да запишат определена информация за сърфирането ви в интернет. Ако се събира такъв тип информация, то е за да се създават математически модели на база брой посещения на сайта, разглеждане на отделни страници, средна продължителност на посещенията и друга статистика за активността, а не с цел събиране на лични данни.

Част от предоставената от вас информация може да не бъде третирана като лична. Bъзможно е, например, да решите да предоставите на misscanella.com информация, която не се изисква от вас. Това може да стане чрез формите за коментари или други подобни механизми за предоставяне на обратна връзка. Имайте предвид, че misscanella.com ще счита такава информация за предоставена без поискване и следователно е възможно да не се третира като поверителна.

Предоставяне на лична информация на трети лица

misscanella.com ще бъде единственият собственик на личната информация, ако такава е предоставена. misscanella.com няма да продава или преотстъпва тази информация на трети лица.

Ще се предоставя налична информация на трети страни единствено и само съобразно законови разпоредби, правни процедури или по искане на правоимащите органи.

Запазване на информацията

misscanella.com няма да запазва лична информация, ако такава е налична, за период по-дълъг от необходимия за целите, за които е получена.

Уебсайтът misscanella.com не носи отговорност и не следи за обмен на информация между посетители в него, чрез използването на форми за коментари и/или приложения.

Съхраняване на информация във вашия компютър – “Cookies”

Когато посещавате този уебсайт, е възможно определена информация да се съхрани във вашия компютър. Обикновено такъв вид информация се описва като “cookies” /“бисквитки“/. Тази информация позволява да се постигне подобряване на навигацията и функционалността. Повечето Интернет браузъри позволяват изтриването на cookies, блокирането на cookies или изпращането на предупреждение преди запазването на cookies. Следва да имате предвид, че ако отхвърлите cookies, функционалността на този уебсайт е възможно да бъде ограничена.

“Cookies” /„Бисквитки“/ – това са файлове, създадени от посетените от вас уебсайтове. В тях се съхранява информация за сърфирането, като например предпочитанията ви в сайтовете или данни за потребителския ви профил.

GOOGLE „бисквитки“

misscanella.com използва продукти на Google, а Google използва „бисквитки“ за много цели – например за да запомни предпочитанията ви за Безопасно търсене, да преброи колко посетители има дадена страница, да ви помогне да се регистрирате за услуги и да защити данните ви.

Може да видите списък с ползваните от Google типове „бисквитки“. В Декларацията за поверителност на Google се обяснява как се защитава поверителността ви при ползването от Google на „бисквитки“ и друга информация.

Линкове към други уеб страници и сайтове

Този уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, поддържани от трети страни. misscanella.com не носи отговорност за поверителността на информацията или за другите практики на уебсайтове на трети страни, не носи отговорност и за съдържанието на сайтове, към които има връзка. Препоръчително е потребителят да прочете и разбере декларациите за поверителност на информацията на тези сайтове.

Координати за връзка с misscanella.com

Ако имате въпроси или неясноти във връзка с поверителността на информацията при ползване на този уебсайт пишете на електронна поща: info@misscanella.com.

В случай, че misscanella.com обработва и съхранява информация за вас, която не е била предоставена от вас лично, моля уведомете за това на електронна поща: info@misscanella.com.

 Условия за ползване

Авторски права

Идеята и всички приложения и модули на сайта принадлежат на misscanella.com. Автори на всички публикации и материали в сайта са редакторите на misscanella.com.

Bсички текстове или части от текст, както и творчески произведения в този сайт са притежание на misscanella.com.

Собственост на снимки и публикации

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страниците на misscanella.com е със защитени авторски права. Bъпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на misscanella.com. и/или на техните автори и носители на права. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.

Bсички снимки, публикувани в този сайт, са собственост на съответните им автори. misscanella.com не притежава правата на публикуваните изображения, освен ако не е посочено друго. Ако видите свое произведение в сайта и искате да го премахнем или да му сложим съответния линк, моля свържете се с нас на e-mail: info@misscanella.com.

Съдържание на сайта

misscanella.com е електронно издание за предоставяне на идеи и знания. Същите са безвъзмездни и не носят финансова или друга облага за медията. misscanella.com публикува реклами, позволяващи генерирането на приходи за покриване на възникващите в процеса на работа присъщи разходи. misscanella.com не генерира печалба, а цели повишаването на информираността и знанията на потребителите в областта на основните категории от сайта.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за ваше удобство. misscanella.com не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. misscanella.com си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. misscanella.com се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън misscanella.com, принадлежат на техния автор. misscanella.com не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на адрес info@misscanella.com

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове.

Гаранции

misscanella.com не носи отговорност за неуспешната реализация на предложените в сайта идеи.

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. misscanella.com не отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако misscanella.com е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът misscanella.com е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на misscanella.com.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта misscanella.com, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

misscanella.com си запазва правото да внася изменения и допълнения в настоящите условия, както и в Политиката си за поверителност на информацията, по всяко време, така че да отговори на променящата се среда и нужди на своите потребители.