mood1314

mood_65

Не можете да си купите щастие … но можете да си купите сладолед . / А това е едно и също нещо! /